KleivenBlogg

blogg

«Ikke alle blogger kan være rosa»

KleivenBlogg ble unnfanget i 2013 etter samtaler mellom undertegnede og daværende økonomiredaktør i Nettavisen Ole Eikeland som følge av at vi begge fant interesse i en del problemstillinger og spørsmål som sjelden ble adressert på et folkelig sett i det norske nyhetsbildet. Bloggen har siden den spede begynnelsen hatt som formål å belyse risiko relaterte utfordringer gjennom spørsmål, og svar der andre tier.

Den har nærmest vært som en baby for meg, og dens utvikling er vel så mye skapt av bloggens lesere som av meg som skribent, eller blogger. Det er nemlig tips, og triks fra lesere som gjør at bloggen stadig utvikler seg.

Spørsmål innen områder som økonomisk kriminalitet, hvitvasking, terrorfinansiering, svindel & bedrag, cybercrime og økonomisk risiko.

Kleiven Blogg har fra første fraspark adressert problemstillinger innen økonomisk kriminalitet, svindel, økonomi, politikk og samfunn. Den har delt ut noen verbale sleivspark uten å være partipolitisk. Den har sagt fra der jeg mener at noe bør sies, og den har turt å være modig selv når det blåser.

Det at bloggen nå har fått nye plattform, og nye farger er en naturlig videreføring, og utvidelse av de grunntankene som alltid har ligget til grunn for Kleiven Blogg. I tillegg gir den nye plattformen god mulighet for utvidelse og bedere stoff miks. Som en bonus får dere som følgere mer bruk av video, og nye virkemidler som er tilpasset den nye mediehverdagen.

Selv om bloggen fra starten var en ren risiko blogg har den gjennom årene blitt stadig bredere, og meningene har også blitt spredt på flere områder av samfunnet enn risiko og annet relatert stoff.

Når vi nå velger å gjøre mer livsstil stoff så skyldes dette at dere som lesere har bedt om nettopp dette. Dere har i tillegg bedt om flere personlige innlegg, og det er noe som jeg skal forsøke å bidra til. Selv om det ofte føles litt utenfor komfortsonen.

Kanskje ikke så rart, jeg er jo risiko-mann tross alt.